PHÂN HỮU CƠ LIO THÁI GOLD

THÀNH PHẦN: NPK + HỮU CƠ + TRUNG VI LƯỢNG 18+03+03+15 HỮU CƠ+TE

Category:
  • THÀNH PHẦN: 
  • NPK + HỮU CƠ + TRUNG VI LƯỢNG
  • 18+03+03+15 HỮU CƠ+TE
    • TÍNH NĂNG:

Cũng mang các tính năng của dòng sản phẩm Lio Thái – Sư Tử Thái nhưng sản phẩm với “ tính năng Vàng” nổi bật hơn, khả năng thúc đẩy cây trồng phát triển mạnh, tăng sức đề kháng cho cây làm hạn chế được các loại sâu bệnh phổ biến, tăng chất lượng