MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

Hiện nay, môi trường ngày càng ô nhiễm thì chính con người sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả mình đã gây ra. Việc bảo vệ môi trường vàhệ sinh thái không chỉ là trách nhiệm hàng đầu của từng quốc gia mà còn là là trách nhiệm của mỗi người công dân trên toàn cầu để bảo vệ chính đời sống của chúng ta trong hiện tại và tương lai. Với tiêu chí trên, Công Ty TNHH phân bón hữu cơ GREENFIELD đã ra đời với cam kết bằng chính chất lượng sản phẩm luôn hướng đến:

  • Nông sản sạch
  • Năng suất vượt trội
  • Sức khỏe cho mọi người

Không ngừng nỗ lực cải tiến chất lượng sản phẩm, Lio Thái- Sư tử Thái tự hào là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp cho thịtrường trong nước dòng sản phẩm phân bón hữu cơ chất lượng với giá cả hợp lý, ổn định mang tính bền vững & lâu dài.

Việc đầu tư theo chiều sâu, nâng cao năng lực sản xuất, tập trung hướng vào đầu tư thiết bị, phương tiện sản xuất công nghệ mới, hiện đại và đồng bộ tạo điều kiện để Công ty phát triển trở thành một nhà cung cấp phân bón hữu cơ có vị thế trên thị trường trong và ngoài nước