(Tiếng Việt) PHÂN HỮU CƠ LIO THÁI GOLD

THÀNH PHẦN: NPK + HỮU CƠ + TRUNG VI LƯỢNG 18+03+03+15 HỮU CƠ+TE

Category:

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.