TIN NÔNG NGHIỆP

18/03/2016

04/27 2015 HÀ GIANG: 856 HA LÚA NHIỄM ĐẠO ÔN, BẠC LÁ

 Theo Sở NN-PTNT Hà Giang, hiện trong 9.560 ha lúa xuân đã có trên 850 ha bị nhiễm bệnh bạc lá,đạo ôn…. Diện tích nhiễm đạo ôn có tỷ lệ hại trên 60% (nhiễm nặng) là 203,8 ha; trong đó các huyện trọng điểm lúa Bắc Quang, Quang Bình, Bắc Mê… đã có 1,8 ha bị […]

TIN NÔNG NGHIỆP