TIN NÔNG NGHIỆP

18/03/2016

05/16 2015 HỢP TÁC XÃ – VIỆT NAM CẦN, THẾ GIỚI CẦN

Thế giới vẫn rất cần HTX  TS Nguyễn Xuân Cường Nền kinh tế thế giới hiện nay còn cần HTX không, thưa ông? Phải khẳng định là rất cần vì quy luật phát triển của thế giới không đều về kinh tế. Các tập đoàn lớn hiện nay, kể cả tập đoàn đa quốc gia có […]

TIN NÔNG NGHIỆP
18/03/2016

05/11 2015 BÒ KOBE ‘MADE IN 100% VIỆT NAM’ SẮP XUẤT CHUỒNG

Trong tháng 6 tới, những lứa bò Kobe đầu tiên “made in Việt Nam” xuất chuồng và bán tại thị trường Lâm Đồng. Nằm sâu trong bạt ngàn cà phê, trà thuộc thôn 9, xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) là trang trại bò Kobe duy nhất tại Việt Nam. trang trạinuôi bò Kobe – một loại […]

TIN NÔNG NGHIỆP