TIN NÔNG NGHIỆP

20/03/2016

10/16 2015 CẢI THIỆN SINH KẾ NGƯỜI DÂN NÔNG THÔN.

Nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO) và Ngày Lương thực thế giới (16/10), chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông JongHa Bae (ảnh), Trưởng Đại diện FAO Việt Nam về một số thành tựu phát triển nông nghiệp và xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam.

TIN NÔNG NGHIỆP