KIẾN THỨC NÔNG NGHIỆP

23/06/2016

CÁCH CẢI TẠO AO TRÊN ĐẤT PHÈN

Về chuẩn bị ao nuôi: 1. Tháo cạn nước, nạo vét Với ao cũ như bạn ít nhất giữ lớp bùn còn khoảng 20-30cm ( tránh xì phèn) 2. Diệt tạp và khử trùng Vôi bột liều 7-15kg/100m2 3. Bón phân Bón lót khi chuẩn bị ao nuôi trong ao có nước ít hoặc không […]

KIẾN THỨC NÔNG NGHIỆP
04/05/2016

Hướng dẫn kỹ thuật canh tác lúa và cây ăn trái cho vùng đất bị nhiễm mặn đồng bằng sông Cửu Long năm 2016

Theo sự chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh, Cục Trồng trọt phối hợp với Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia xây dựng “Hướng dẫn kỹ thuật canh tác lúa và cây ăn trái cho vùng đất bị nhiễm mặn Đồng bằng sông Cửu Long năm […]

KIẾN THỨC NÔNG NGHIỆP
28/04/2016

Hướng dẫn kỹ thuật canh tác lúa và cây ăn trái cho vùng đất bị nhiễm mặn đồng bằng sông Cửu Long năm 2016

Theo sự chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh, Cục Trồng trọt phối hợp với Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia xây dựng “Hướng dẫn kỹ thuật canh tác lúa và cây ăn trái cho vùng đất bị nhiễm mặn Đồng bằng sông Cửu Long năm […]

KIẾN THỨC NÔNG NGHIỆP