KHUYẾN CÁO

11/04/2016

KHUYẾN CÁO KHI SỬ DỤNG PHÂN BÓN LIO THÁI

KHUYẾN CÁO 1 Ngộ độc dinh dưỡng trên cây trồng thường do thói quen bón phân không đúng theo hướng dẫn sử dụng. Công Ty TNHH PBHC GREENFIELD khuyến cáo mạnh mẽ đến bà con nông dân thực hiện đúng các hướng dẫn sau: Bón phân đúng liều lượng được hướng dẫn trên bao bì, […]

KHUYẾN CÁO