DANH HIỆU – GIẢI THƯỞNG

18/03/2016

04/10 2015 DANH HIỆU GIẢI THƯỞNG

Chỉ sau hơn 12 năm hoạt động, phân bón Lio Thái đã có được sự tin dùng của bà con nông dân. Chính vì thế trong những năm gần đây, công ty đã liên tục nhận được nhiều giải thưởng lớn như “Bông lúc vàng”, “Bạn nhà nông”,”Cúp vàng thần nông hội nhập” do chính nông dân bình chọn

DANH HIỆU - GIẢI THƯỞNG