All posts by: tra

About tra

18/03/2016

05/16 2015 HỢP TÁC XÃ – VIỆT NAM CẦN, THẾ GIỚI CẦN

Thế giới vẫn rất cần HTX  TS Nguyễn Xuân Cường Nền kinh tế thế giới hiện nay còn cần HTX không, thưa ông? Phải khẳng định là rất cần vì quy luật phát triển của thế giới không đều về kinh tế. Các tập đoàn lớn hiện nay, kể cả tập đoàn đa quốc gia có […]

TIN NÔNG NGHIỆP