Blog

08/01/2018

Long An: Dịch bệnh trên lúa gia tăng

Diện tích nhiễm bệnh đạo ôn lá 1.996ha trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – đòng. Diện tích nhiễm ốc bươu vàng 1.706ha, mật độ phổ biến 1 – 3 con/m2, tập trung chủ yếu trên lúa giai đoạn mạ – đẻ nhánh. Ngoài ra, diện tích nhiễm rầy nâu 725ha, bệnh cháy bìa lá 380ha, bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá 242,8ha, chuột 139 ha…

Dự báo thời gian đến rầy nâu nở rộ, đa số tuổi 1 – 2, ở Cần Giuộc rầy tuổi 4 – 5. Diện tích nhiễm bệnh đạo ôn lá gia tăng. Bệnh cháy bìa lá, bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh lem lép hạt phát sinh rải rác trên lúa đòng trổ – chín. Sâu cuốn lá gây hại cục bộ trên lúa đẻ nhánh – đòng, đa số sâu ở tuổi 2-3. Ốc bươu vàng cắn phá trên lúa mới sạ – mạ, trong đó ở những vùng trũng, thấp hoặc vùng bị ngập do triều cường khả năng ốc bươu vàng tập trung mật độ cao…

P.CHI
Theo báo Nông nghiệp
TIN NÔNG NGHIỆP
About tra