Blog

23/12/2017

CÁCH BÓN PHÂN LIO THÁI CHO CÂY ĂN TRÁI

[DÀNH CHO: XOÀI, MÍT, SẦU RIÊNG, CHÔM CHÔM, NHÃN, MĂNG CỤT, MÃNG CẦU…]

👉1 – 3 TUỔI
Sau khi thu hoạch 100 – 200 gr Gold/cây
Trước khi ra hoa 100 – 200 gr Lio Thái/cây
Sau khi đâu trái 100 – 200 gr Lio Thái/cây
Trước khi thu hoạch 100 – 200 gr Gold/cây

👉3 – 5 TUỔI
Sau khi thu hoạch 200 – 500 gr Gold/cây
Trước khi ra hoa 200 – 500 gr Lio Thái/cây
Sau khi đâu trái 200 – 500 gr Lio Thái/cây
Trước khi thu hoạch 200 – 300 gr Gold/cây

👉5 – 10 TUỔI
Sau khi thu hoạch 500 – 1000 gr Gold/cây
Trước khi ra hoa 500 – 1000 gr Lio Thái/cây
Sau khi đâu trái 500 – 1000 gr Lio Thái/cây
Trước khi thu hoạch 500 – 700 gr Gold/cây

📌LƯU Ý: KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG PHÂN BÓN LIO THÁI CÙNG VỚI CÁC LOẠI PHÂN CÓ THÀNH PHẦN S TRÊN 6%

Mọi thông tin kỹ thuật, sản phẩm vui lòng liên lạc:

🌐 FB:Phân bón Lio Thái
☎️ 0283.948.4886
📧info@liothai.com.vn

KIẾN THỨC NÔNG NGHIỆP
About tra