Blog

22/08/2017

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 21 – 27/8)

Đối với sản xuất lúa

Các tỉnh phía Bắc:

– Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non hại trên những diện tích lúa chưa được tổ chức phun trừ hoặc phun trừ gặp trời mưa, thuốc kém hiệu quả.

– Rầy nâu – rầy lưng trắng: Rầy cám lứa 6 mật độ tăng hại diện rộng trên các trà lúa.

– Sâu đục thân 2 chấm: Sâu non gây bông bạc diện hẹp trên lúa cực sớm – sớm, gây dảnh héo trên lúa chính vụ – muộn.

– Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông hại diện hẹp, trên các giống nhiễm, chủ yếu các tỉnh miền núi.

– Bệnh vàng lá di động, bệnh lùn sọc đen hại diện hẹp trà lúa Mùa trung – muộn.

– Chuột, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn… hại tăng.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ:

– Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non lứa 6 tiếp tục gây hại trên lúa mùa giai đoạn đứng cái – đòng trỗ. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn hại tăng và khả năng hại nặng tại Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh.

– Rầy nâu, rầy lưng trắng: tăng trên lúa HT trỗ – chín, lúa mùa đứng cái – đòng trỗ.

– Bệnh lùn sọc đen: Xu hướng tăng tại Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị.

– Bệnh khô vằn, lem lép hạt tiếp tục phát sinh, gây hại tăng; sâu đục thân, nhện gié, bệnh sinh lý… hại nhẹ đến trung bình trên lúa mùa.

Các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên:

– Sâu cuốn lá nhỏ gây hại lúa HT giai đoạn đòng trỗ và hại nhẹ rải rác lúa vụ 3, lúa rẫy… giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng.

– Rầy nâu, rầy lưng trắng, lem lép hạt, khô vằn, sâu đục thân… tiếp tục gây hại trên lúa HT giai đoạn đòng trỗ – chắc xanh.

– Bọ trĩ, sâu keo, đốm nâu, nghẹt rễ… hại cục bộ lúa vụ 3, lúa mùa giai đoạn mạ – đẻ nhánh.

– Đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông hại chủ yếu lúa rẫy ở các tỉnh Tây Nguyên, rải rác ở đồng bằng.

Các tỉnh phía Nam:

– Rầy nâu: Phổ biến tuổi 3 – 5, cần duy trì mực nước trên ruộng thích hợp để hạn chế rầy nâu di trú chích hút thân cây lúa TĐ dưới 25 ngày sau sạ; khi rầy xuất hiện mật số cao cần phun xịt thuốc kịp thời theo nguyên tắc 4 đúng.

– Diện tích nhiễm bệnh đạo ôn sẽ tiếp tục giảm (lúa HT đang vào cuối vụ). Trên lúa TĐ – mùa, cần theo dõi phát hiện và phòng trừ bệnh kịp thời từ giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trỗ.

– Bệnh bạc lá tiếp tục phát triển mạnh ở giai đoạn cuối đẻ nhánh đến trỗ, nhất là giống nhiễm nặng như Jasmine 85, C10, VD20, OM4900, OM4218…

CỤC BVTV

Theo Báo Nông nghiệp

TIN NÔNG NGHIỆP
About tra