Blog

17/08/2017

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA PHÂN HỮU CƠ TRÊN VƯỜN CÂY ĂN TRÁI Ở ĐBSCL

(Nghiên cứu do các tác giả Võ Văn Bình – Khoa Sinh học ứng dụng, trường Đại học Tây Đô, Châu Thị Anh Thy – Khoa nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, trường Đại học Cần Thơ, Hồ Văn Thiệt – Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre và Võ Thị Gương – Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại Học Tây đô thực hiện. )

CH

Diện tích vườn cây ăn trái vùng ĐBSCL hiện nay có gần 300.000 ha với sản lượng hơn 3 triệu tấn/ năm, chiếm khoảng 36% về diện tích và 46% sản lượng trái cây của cả nước (niên giám thống kê 210). Với điều kiện tự nhiên ở đồng bằng Sông Cửu Long, khu vực được trồng với bờ bao ngăn lũ đồng thời phải lên liếp. Nhiều vườn đã có tuổi thọ liếp cao và có biểu hiện suy giảm đồ phì nhiêu đất. Hàm lượng chất hữu cơ trong đất liếp là khá thấp có nơi chỉ khoản 1,6 – 2,8%, đất nghèo dinh dưỡng, nén dẽ, độ bền cấu trúc đất kém, hoạt động của vi sinh vật trong đất rất thấp (Võ Thị gương và CTV., 2010; Phạm Văn Quang và Võ Thị Gương, 2011; Pham Văn Quang, 2012). Sự nghèo dưỡng chất và giảm độ hữu dụng của dưỡng chất đưa đến sự sinh trưởng và phát triển cây trồng bị hạn chế, năng suất và chất lượng kém (Fageria, 2012). Tăng cường chất hwuux cơ đóng vai trò quan trọng đối với các đặc tính lý, hóa, sinh học đất và là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng đất (Revees, 1997; Chenu., 2000). Mục tiêu của nghiên cứu là tổng hợp một số kết quả nghiên cứu trước đây của nhóm nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả kinh tế của phân hữu cơ trong canh tác vườn chôm chôm (Nephelium lappaceum L.), măng cụt (Garcinia mangostana L.) ở ĐBSCL.

Kết quả tổng hợp cho thấy, bón phân hữu cơ với lượng 18 – 22,5 kg/cây kết hợp với lượng vô cơ giảm thấp theo khuyến cáo, giúp tăng năng suất trái vườn chôm chôm và măng cụt tăng cao (p < 0,05). Hiệu quả kinh tế đạt rất cao so với chỉ bón phân vô cơ do sự cải thiện năng suất trái so với điều kiện chỉ sử dụng phân vô cơ với lượng phân N cao như nông dân. Trên vườn chôm chôm, lợi nhuận đạt cao nhất 158% sau 5- 6 vụ bón phân hữu cơ. Trên vườn măng cụt, sau ba vụ bón phân hữu cơ, lợi nhuận thu được tăng 112%. Do đó bón phân hữu cơ là biện pháp rất hiệu quả trong cải thiện chất lượng đất, năng suất trái và tăng thu nhập trên vườn cây ăn trái.

ttncac
Theo Tạp chí Nông nghiệp số 7/2017

TIN NÔNG NGHIỆP
About tra