Blog

13/04/2016

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ GIÁ LÚA DÀNH CHO KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG SẢN PHẨM LIO THÁI

Chương trình hợp tác mua bán, liên kết sản xuất và hỗ trợ đầu ra

Khách hàng cam kết thực hiện chương trình hợp tác này với công ty 6 vụ liên tục.

Giống cây trồng sẽ do công ty chỉ định

♦ Đối tượng hợp tác xã/ doanh nghiệp

Giá bán: Theo giá công ty qui định

Phương thức thanh toán:

 • Tiền mặt sau khi nhận hàng
 • 7 ngày sau khi thu hoạch nếu thong qua đại lý chính thức làm đại diện
 • Đối với trường hợp ngoại lệ có cam kết giữa hai bên thì công ty sẽ thu mua lại nông sản và trừ tiền phân đã sử dụng sau khi thu lúa.

Quyền lợi của khách hàng:

 • Nhận hàng đúng với giá công ty qui định
 • Tùy theo số lượng nhận hàng mà công ty sẽ có chương trình chiết khấu cho khách hàng. Số lượng càng nhiều chương trình chiết khấu càng cao.
 • Công ty sẽ hộ trợ đầu ra cho khách hàng nếu thống nhất chung về 01 loại nông sản trước khi thực hiện
 • Quá trình hỗ trợ đầu ra sẽ được cam kết đầy đủ trong hợp đồng

Công ty sẽ hộ trợ giá cho khách hàng với mức hỗ trợ như sau:

 • Vụ 1: công ty hỗ trợ thêm 50 đồng/kg và được tính theo năng suất bình quân/ha theo từng vụ mùa và từng khu vực.
 • Vụ 2: công ty hỗ trợ thêm 100 đồng/kg và được tính theo năng suất bình quân/ha theo từng vụ mùa và từng khu vực.
 • Vụ 3: công ty hỗ trợ thêm 100 đồng/kg và được tính theo năng suất bình quân/ha theo từng vụ mùa và từng khu vực.
 • Vụ 4: công ty hỗ trợ thêm 100 đồng/kg và được tính theo năng suất bình quân/ha theo từng vụ mùa và từng khu vực.
 • Vụ 5: công ty hỗ trợ thêm 100 đồng/kg và được tính theo năng suất bình quân/ha theo từng vụ mùa và từng khu vực.
 • Vụ 6: công ty hỗ trợ thêm 150 đồng/kg và được tính theo năng suất bình quân/ha theo từng vụ mùa và từng khu vực.

Đây là chương trình đặc biệt của công ty nhằm giúp cho quí khách hàng có thể sử dụng phân bón chất lượng và có nguồn thu nông sản với giá cả tốt theo giá cả thị trường. Bên cạnh đó, quí bà con nông dân có nguồn thu nhập ổn định hơn và yên tâm sản xuất.

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
About tra

Leave a Reply