Blog

17/03/2016

11/19 2014 TRAO BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP TẠI SÓC TRĂNG

Ngày 29/06/2014 tại huyện Tân Phú tỉnh Sóc Trăng, Công ty TNHH PBHC Greenfield đã đến chia sẽ với hơn 20 hộ nông dân bị thiệt hại trong vụ mùa với tổng tri giá hỗ trợ hơn 70 triệu đồng. Công ty luôn mong muốn đến gần hơn với nông dân và giúp bà con có một vụ mùa bội thu.

CÔNG TÁC XÃ HÔI
About tra

Leave a Reply