Blog

17/03/2016

11/15 2014 BUỔI LỄ TRAO TIỀN HỖ TRỢ BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP CHO NÔNG DÂN TỈNH CÀ MAU

Ngày 29/09/2014 tại Nhà văn hóa Trần Văn Thời, Công ty TNHH PBHC GREENFIELD đã đến hỗ trợ, bảo vệ và chiia sẽ rủi ro các nông dân tỉnh Cà Mau bị mất mùa với hơn 99 nông dân trị giá tổng tiền trao gần 500 triệu đồng. Niềm vui của bà con đã làm cho chương trình hỗ trợ thất thu của công ty ngày càng ý nghĩa hơn.

CÔNG TÁC XÃ HÔI
About tra

Leave a Reply