Blog

17/03/2016

10/23 2014 LIÊN HỆ KHI GẶP THẤT THU ĐỂ NHẬN HỖ TRỢ BHNN

Đại lý cần lưu lại số điện thoại và thông báo cho nông dân khi nông dân mua phân bón Lio Thái. Nông dân có thể liên hệ trực tiếp với công ty khi gặp trường hợp xấu xảy ra để nhận được hỗ trợ nhanh nhất.

Số điện thoại đường dây nóng để liên hệ như sau: 0916.206.011

Đại lý và nông dân sẽ nhắn tin theo cú pháp:

HD_<TÊN ĐẠI LÝ>,<TÊN HUYỆN>,<TÊN TỈNH>_<TÊN KHÁCH HÀNG>_<SỐ LƯỢNG PHÂN LIO THÁI ĐÃ SỬ DỤNG>  GỬI 0916.206.011

Trong đó:+) HD là mã tin nhắn

+) Dấu cách”_” là khoảng trắng

Ví dụ: Nông dân NGYỄN VĂN A mua hàng tại đại lý HỒNG TÂM thuộc huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre với số lượng phân Lio Thái đã sử dụng là 03 bao. Đại lý hoặc nông dân sẽ nhắn tin theo cú pháp sau:

HD_HONGTAM,CHAUTHANH,BENTRE_ NGUYENVANA_3   GỬI 0916.206.011

CÔNG TÁC XÃ HÔI
About tra

Leave a Reply